Jogi nyilatkozat

Jogi Nyilatkozat

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (Megállapodás). A szolgáltatások használatával (az alábbiak szerint), Ön elfogadja a jelen Megállapodást. Javasoljuk, hogy jövőbeni hivatkozás céljából a jelen Megállapodást nyomtassa ki. Fenntartjuk a jogot a Megállapodás változtatáshoz az alábbiak szerint.

Jelen Megállapodás Ön és a Janssen Pharmaceutica NV (társaság, mi, minket vagy a miénk) között jön létre a www.janssenwithme.com címen található „Janssen With Me" (Weboldal) használata során. (együttesen „Szolgáltatások”)

Ammenyiben nem szándékozik elfogadni a felhasználási feltételeket tartalmazó Megállapodást, kérjük tekintsen el a Szolgáltatások felkeresésétől vagy használatától. Kérjük tekintse át az alábbi privacy-policy címen található Adatvédelmi Nyilatkozatunkat, arról, hogy milyen módon gyűjtjük és hogyan használjuk fel az információkat.

A WEBOLDAL AZ EURÓPAI ORSZÁGOK (KIVÉVE UK), VALAMINT A KÖZEL-KELETI ÉS AFRIKAI ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAI FELÉ ÉS HASZNÁLATUK SZÁMÁRA IRÁNYUL. ÖN MEGERŐSÍTI, HOGY ÖN NAGYKORÚ CSELEKVŐKÉPES SZEMÉLY, VAGY RENDELKEZIK SZÜLŐJÉNEK VAGY GYÁMJÁNAK ENGEDÉLYÉVEL JELEN MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉHEZ.

AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÁSOKAT BÁRMELY ÖNNEL KAPCSOLATBAN LÉVŐ SZERVEZET NEVÉBEN VAGY ANNAK JAVÁRA HASZNÁLJA, ÖN, MIND A SAJÁT MIND A SZERVEZET NEVÉBEN ELFOGADJA A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET ÉS MEGERŐSÍTI, HOGY JOGOSULT A SZERVEZET NEVÉBEN MEGKÖTNI A JELEN MEGÁLLAPODÁST.

Jelen Megállapodásban az Önre vagy Önökre vonatkozó hivatkozások mind Önre, mind bármely ilyen szervezetre egyaránt vonatkoznak.

 1. Változtatáshoz való jog. Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen Megállapodás feltételeit bármikor megváltoztathassuk (bármely okból, mint például az oldal által kínált funkciókban vagy szolgáltatásokban bekövetkezett változások, vagy a törvény változásának tükrözése). A felülvizsgált Megállapodást Szolgáltatásunkon keresztül közzétesszük. Az ilyen módosítások nem vonatkoznak az Ön és köztünk fennálló vitákra, amelyek az azt megelőző dátumot megelőzően merültek fel, hogy az ilyen módosításokat tartalmazó felülvizsgált Megállapodást közzétettük, vagy más módon értesítettük Önt az ilyen változásokról. Amennyiben Ön bármilyen módosítását követően használja Szolgáltatásunkat, úgy a Szolgáltatás használatával a módosítást magára nézve kötelezőnek fogadja el. A megjelenített utolsó frissítés dátuma, jelzi jelen Megállapodás utolsó módosításának időpontját.

  A hatályos jogszabályoknak megfelelően, fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatás mindenkori tartalmát bármikor megváltoztassuk vagy megszüntessük (például a vonatkozó jogszabályokban bekövetkezett változások átvezetése, a Szolgáltatások biztonságának védelme vagy az ésszerű műszaki kiigazítások és fejlesztések végrehajtása, a Weboldal által nyújtott szolgáltatások és funkciók módosítása); illetve saját hatáskörünkben eljárva lehetőségeket kínáljunk néhány vagy minden felhasználónk számára. Összességében, bármely a módosításokkal összefüggő a Szolgáltatás használatából eredő lehetséges hátrányos hatások elkerülése érdekében igyekszünk Ön minden ésszerű eszközökkel értesíteni.

 2. Információs Disclaimer
  BÁRMELY A SZOLGÁLTATÁS RÉSZEKÉNT NYÚJTOTT INFORMÁCIÓ, TANÁCSADÁS, AJÁNLÁS KIZÁRÓLAG OKTATÁSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI CÉLOKAT SZOLGÁL. NEM SZOLGÁL ORVOSI VAGY EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSKÉNT, NEM ALKALMAZANDÓ BÁRMELY EGYÉNI PROBLÉMA ESETÉN ORVOSI DIAGNÓZIS VAGY KEZELÉSI JAVASLAT FELÁLLÍTÁSÁRA. NEM HELYETTESÍTI AZ ÖN EGYÉNI PROBLÉMAIT ISMERŐ KEZELŐORVOSA SZAKSZERŰ ORVOSI TANÁCSADÁSÁT. BETEGSÉGÉVEL KAPCSOLATOSAN VAGY ÚJ KEZELÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT MINDEN ESETBEN FORDULJON KÉRDÉSEIVEL KEZELŐORVOSÁHOZ VAGY MÁS SZAKORVOSHOZ. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA TOVÁBBI FENNTARTÁSOKHOZ ÉS KIKÖTÉSEKHEZ KÖTÖTTEK, MELYEK A SZOLGÁLTATÁS SORÁN MEGJELENHETNEK.

  NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMIFÉLE KÖVETKEZMÉNYÉRT MELYEK AZ ÖN BÁRMELY TETTÉVEL VAGY ANNAK HIÁNYÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETTEN MERÜLTEK FEL A SZOLGÁLTATÁSON ALAPULÓ INFORMÁCIÓKKAL VAGY A SZOLGÁLTATÁS RÉSZEKÉNT NYÚJTOTT ANYAGOK ALAPJÁN. MIKÖZBEN TÖREKSZÜNK ARRA, HOGY A SZOLGÁLTATÁS ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓ TELJES ÉS AKTUALIZÁLT LEGYEN, EZT NEM SZAVATOLJUK ÉS NEM FELELÜNK A PONTOSSÁGGAL, A TELJESSÉGGEL ÉS AZ ÉSSZERŰ IDŐSZERŰSÉGGEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLŐ SEMMIFÉLE KÁRÉRT ÉS VESZTESÉGÉRT.

 3. A Szolgáltatás során átadott információk. Az Ön által a Szolgáltatáson keresztül átadott informácókat Adatvédelmi Nyilatkozatunkkal összhangban kezeljük, mely magában foglalja a sütikre vonatkozó irányelveinket is. A fentiek megtekinthetők a privacy-policy illetve cookie-policy címen.
 4. Jogérvényességi Kérdések. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatások meghatározott joghatóságok alá tartozó országokban nem megfelelőek vagy nem használhatók. A Szolgáltatások bármilyen használata saját felelősségére történik. A használat során be kell tartania az összes vonatkozó törvényt, szabályt és előírást. Saját belátásunk szerint ésszerű okokból bármikor korlátozhatjuk a Szolgáltatáshoz való hozzáférést (például annak érdekében, hogy megfeleljünk a vonatkozó törvényeknek és szabályozási követelményeknek a Szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonsági intézkedésekre védelmére tekintettel, technikai beállítások kiigazítására, fejlesztésére tekintettel.
 5. Elfogadható használat és magatartási szabályok. Tilos:
  • A Szolgáltatáson keresztül vagy azzal kapcsolatosan bármely tartalom közzététele, továbbítása vagy egyéb módon való elérhetővé tétele mely: a) zaklató, rágalmazó, megalázó, gyűlölködő, megfélemlítő vagy egyéb módon harmadik fél jogát, méltóságát sértő, vagy az lehet; lejárató, becsületsértő, megtévesztő, (c) obszcén, illetlen, pornográf vagy más módon kifogásolható, (d) szerzői jogi védettség védjegy, üzleti titok, nyilvánossághoz való jog, magánélethez vagy bármely más tulajdonjoghoz való jog alá tartozó tartalom az érintett tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
  • Porm, Trojan horse Easter egg, időzített bomba, spyware vagy más computer kód, fájl, vagy program, mely potenciálisan káros, támadó, romboló vagy a működést eltérítő szándékú, vagy a felhasználást nyomon követő bármely hardver, szoftver vagy eszköz (egyenként, Vírus)
  • A Szolgáltatás kereskedelmi célokra történő felhasználása, beleértve az Ön kereskedelmi célú felhasználását vagy bármely az Ön javára történő kereskedelmi felhasználást.
  • A Szolgáltatás bármely megtévesztő vagy egyéb törvénytelen célú használata.
  • Bármilyen formában történő információgyűjtés a Szolgáltatás felhasználóiról, beleértve a visszafejtés használatát.
  • A Szolgáltatás, a szerverek és a hálózat azon működésének megzavarása mely a Szolgáltatás elérhetőségéért felelős, ideértve a Szolgáltatás vagy bármely részének meghekkelését vagy elérhetetlenné tételét vagy az ilyen szerverekkel vagy hálózatokkal kapcsolatos követelmények vagy irányelvek megsértését.
  • Más személyek korlátozása vagy tiltása a Szolgáltatások használatában.
  • A Szolgáltatás bármely résznek (bármely használatának) reprodukciója, módosítása, adaptálása, lefordítása, származékos művek létrehozása, eladása, bérlése, lízingelése, kölcsönadása, megosztott használati joggal való megosztása vagy más módon történő terjesztése kivéve, ha a jelen Megállapodás ezt kifejezetten engedélyezi, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.
  • A szolgáltatások tartalmának szisztematikus letöltése és tárolása.
  • Bármilyen robot, spyder, webhelykereső/lekérdező alkalmazás vagy más kézi vagy automatikus eszköz használata a lekérdezéshez, indexeléshez, adat-kaparáshoz, adatbányászathoz, vagy a Szolgáltatások tartalmának begyűjtése, reprodukciója a Szolgáltatások navigációs szerkezetének vagy megjelenítésének megkerülése kifejezett írásbeli beleegyezésünk nélkül. A fentiektől eltérően, és a robots.txt fájlban található utasítások betartásának függvényében, amely a Szolgáltatások gyökérkönyvtárában található, engedélyt adunk a nyilvános keresőmotorok üzemeltetőinek, hogy spydereket használhassanak a Szolgáltatásokból származó anyagok másolására abból az egyetlen célból (és kizárólag a szükséges mértékben), hogy nyilvánosan kereshető indexeket hozzanak létre ilyen anyagokról, de nem ezen anyagok gyorsítótárairól vagy archívumairól. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezt az engedélyt akár általánosságban akár speciális esetekben bármikor és értesítés nélkül visszavonjuk.
  Önt terheli a felelősség a Szolgáltatások használatához szükséges összes hardver, távközlési és egyéb szolgáltatás beszerzéséért, karbantartásáért és megfizetéséért.
 6. Elektronikus Kommunikáció. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatások részeként kommunikált információk elektronikus kommunikációnak minősülhetnek. Amikor Ön a Szolgáltatásokon keresztül vagy az elektronikus média más formáin keresztül, például email útján kommunikál velünk, Ön elektronikus úton kommunikál velünk. Ön elfogadja, hogy mi elektronikus úton kommunikálhatunk Önnel a helyi adatvédelmi és spam ellenes törvények betartása mellett, és hogy az ilyen kommunikációk, továbbá az általunk az Ön számára elektronikus úton biztosított értesítések, tájékoztatások, megállapodások és egyéb közlések az írásos kommunikációval egyenértékűek, és ugyanolyan erővel és hatással bírnak, mintha írásban, a kommunikációt küldő fél által aláírva közölték volna őket.
 7. Visszajelzés. Amennyiben Ön bármely ötleteket, javaslatokat vagy ajánlásokat (Visszajelzés) szolgáltat számunkra, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Visszajelzés nem bizalmas, és hogy ennek az Ön által történő szolgáltatása ingyenes, kéretlen és korlátozás nélküli, és nem keletkeztet ránk nézve semmilyen kötelezettséget az ilyen Visszajelzéssel kapcsolatban. A Visszajelzést szabadon, bármilyen célra felhasználhatjuk. Ön nem támaszthat velünk szemben semmilyen követelést a Visszajelzés felhasználására vagy fel nem használására való tekintettel.
 8. A Szolgáltatás használatának nyomon követése. Elemezhetjük (de nem vagyunk kötelesek elemezni) az Ön Szolgáltatásokhoz való hozzáférését, illetve azok Ön általi használatát. Nyilvánosságra hozhatjuk az Ön Szolgáltatásokhoz való hozzáférésére és azok Ön általi használatára vonatkozó információkat a vonatkozó jogszabályoknak, bíróság, bűnüldözési vagy más kormányzati hatóság kérésének megfelelően, vagy az Adatvédelmi Nyilatkozatunkkal összhangban.
 9. A Szolgáltatások használatához való jog. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokban lévő, beleértve a Webhelyet is, minden szellemi tulajdonjog a mi vagy licencadóink tulajdonát képezi. Önnek nincs más joga a Szolgáltatásokban vagy a Szolgáltatásokhoz, mint a jelen Megállapodással összhangban történő hozzáférés joga. A jelen Megállapodásnak való megfelelés függvényében és kizárólag a jelen Megállapodás időtartama alatt Ön a Webhely egy példányát tekintheti meg egyetlen eszközön, kizárólag személyes, és nem kereskedelmi célú használat céljából. Ha nem tartja be a jelen Megállapodásban foglaltakat, azonnal fel kell hagynia a Szolgáltatások használatával. Ön felelősséggel tartozik az eszköze biztonságban tartásáért és megfelelő védelméért.
 10. A Társaság Tulajdonosi Jogai. Mi és beszállítóink a Szolgáltatások tulajdonosai vagyunk, amelyeket tulajdonosi jogok és jogszabályok részesítenek védelemben, beleértve az alkalmazott digitális betűtípust ("Font") és valamennyi márkanevünket, védjegyünket és szolgáltatási védjegyünket, valamint a kapcsolódó logókat. A Font és minden olyan kereskedelmi név, védjegy, szolgáltatási védjegy és logó (együttesen: Megjelölések), amelyet a Szolgáltatásokhoz vagy a Szolgáltatásokban használunk, és amely nem képezi mi tulajdonunkat, a jogszerű tulajdonosaik tulajdonát képezi. Ön nem használhatja a Megjelöléseinket olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem a miénk, vagy olyan módon, amely nagy valószínűséggel félreértést eredményez. A Szolgáltatásokban foglaltakat nem lehet úgy értelmezni, hogy a tulajdonos kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül jogot biztosítanak bármely Font vagy Megjelölés használatára.
 11. Harmadik féltől származó Anyagok; Linkek. A Szolgáltatások lehetővé tehetik a hozzáférést harmadik féltől származó információkhoz, termékekhez, szolgáltatásokhoz és egyéb anyagokhoz (együttesen: Harmadik Fél Anyagai), ideértve bármely hozzáférést is, ami a linkeken keresztül történik. Nem ellenőrizzük vagy támogatjuk, és nem vagyunk felelősek bármely Harmadik Fél Anyagaiért. Nem vagyunk kötelesek a Harmadik Fél Anyagainak figyelemmel kísérésére, és bármikor letilthatjuk vagy elérhetetlenné tehetjük a hozzáférést bármely Harmadik Fél Anyagaihoz. A Harmadik Fél Anyagaihoz való hozzáférés vagy azok használata az Ön saját kockázatára történik, és az ilyen anyagokra vonatkozó további feltételek, kikötések és irányelvek hatálya alá tartozik.
 12. SZAVATOSSÁGI DISCLAIMER. AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A SZOLGÁLTATÁSOK HOZZÁFÉRHETŐVÉ VANNAK TÉVE AZ ÖN SZÁMÁRA, A JELENLEGI ÁLLAPOTUKBAN ÉS HELYÜKÖN, ILLETVE ELÉRHETŐSÉGÜKÖN, BÁRMELY FAJTA SZAVATOSSÁG VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY TÖRVÉNYEN ALAPULÓ.

  A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN SZAVATOSSÁGOT A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE ÉS A JOGCÍMRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOKAT.

  AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, ÉS BÁRMELY A 11. PONTBAN MEGHATÁROZOTT, HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ ANYAGOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FELTÉTEL VAGY IRÁNYELV SZERINT, A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ ANYAGOK A JELENLEGI ÁLLAPOTUKBAN ÉS HELYÜKÖN, ILLETVE ELÉRHETŐSÉGÜKÖN ÁLLNAK AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ ANYAGOKKAL KAPCSOLATBAN MINDEN SZAVATOSSÁGOT KIZÁRUNK.

  A FENTIEK ÁLTALÁNOS JELLEGÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN NEM VÁLLALUNK SZAVATOSSÁGOT ARRA NÉZVE, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTONSÁGOSAK LESZNEK, HOGY BÁRMELY BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉS, AMELYET ÖN A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN HASZNÁL VAGY MÁSOKNAK LEHETŐVÉ TESZ HOGY HASZNÁLJANAK, MEGAKADÁLYOZZA A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉST, VAGY HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKHOZ HARMADIK FÉL NEM FÉR HOZZÁ VAGY NEM ÉL VISSZA AZOKKAL.

  A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN SZEREPLŐ VALAMENNYI DISCLAIMER (IDEÉRTVE A JELEN PONTOT ÉS A JELEN MEGÁLLAPODÁS MÁS PONTJAIT IS) MIND A TÁRSASÁG, MIND PEDIG ANNAK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, ILLETVE AZOK RÉSZVÉNYESEI, TULAJDONOSAI, IGAZGATÓI, TISZTVISELŐI, MUNKAVÁLLALÓI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, ÜGYNÖKEI, KÉPVISELŐI, LICENCADÓI, BESZÁLLÍTÓI ÉS SZOLGÁLTATÓI, ILLETVE EZEK JOGUTÓDAI ÉS ENGEDMÉNYESEI (EGYÜTTESEN: A TÁRSASÁG RÉSZÉRŐL ELJÁRÓK) ÉRDEKÉBEN KERÜLT KIALAKÍTÁSRA.

  Bár ésszerű lépéseket teszünk a Szolgáltatások időszerűségének, integritásának és biztonságának fenntartására, nem garantálhatjuk, hogy azok naprakészek, teljesek, helyesek vagy biztonságosak maradnak, illetve, hogy a hozzájuk való hozzáférés zavartalan lesz. A Szolgáltatások tartalmazhatnak pontatlanságokat, hibákat és a jelen Megállapodásnak ellentmondó anyagokat. Továbbá harmadik felek jogosulatlanul módosításokat hajthatnak végre a Szolgáltatásokon. Ha bármely ilyen módosításról szerez tudomást, kérjük, használja a Kapcsolat linket, és adja meg a módosítás leírását és a Szolgáltatásokon belüli helyét.

 13. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.
  A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN SEMMI NEM KORLÁTOZZA, ZÁRJA KI VAGY MÓDOSÍTJA, ILLETVE NEM ÁLL SZÁNDÉKÁBAN KORLÁTOZNI, KIZÁRNI VAGY MÓDOSÍTANI AZ ALKALMAZANDÓ JOG ALAPJÁN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYES FOGYASZTÓI JOGOKAT.

  AZ ALKALMAZANDÓ JOG ALAPJÁN LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN: (A) NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, ESETLEGES, KÜLÖNLEGES, PÉLDÁLÓZÓ JELLEGŰ VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, ILLETVE OLYAN VESZTESÉGEKÉRT, AMELYEK NEM VOLTAK ÉSSZERŰEN ELŐRELÁTHATÓAK AZ ÖN SZÁMÁRA VAGY MI SZÁMUNKRA A JELEN MEGÁLLAPODÁS ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN, BÁRMELY ESETBEN A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL VAGY A JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL EREDŐEN VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, ÉS BÁRMELY SZERZŐDÉS, JOGELLENES KÁROKOZÁS (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), SZIGORÚ FELELŐSSÉG VAGY EGYÉB ELMÉLET ALAPJÁN (EGYÜTTESEN: KÖZVETETT VESZTESÉGEK). A VESZTESÉG VAGY KÁR AKKOR MINŐSÜL ELŐRELÁTHATÓNAK, HA VAGY NYILVÁNVALÓ, HOGY BEKÖVETKEZIK, VAGY HA A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN MIND ÖN, MIND PEDIG MI TUDTUK, HOGY BEKÖVETKEZHET.

  A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, NEM FOGUNK FELELŐSSÉGGEL TARTOZNI BÁRMELY FAJTA KÖZVETETT VESZTESÉGÉRT, AMELY A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK ÖN ÁLTALI ALKALMATLANSÁGÁBÓL, ILLETVE BÁRMELY TERMÉKBŐL VAGY HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ ANYAGBÓL ERED, IDEÉRTVE AZ EZEKKEL KAPCSOLATBAN ESETLEGESEN TOVÁBBÍTOTT VÍRUSOKAT IS.

  A TÁRSASÁG RÉSZÉRŐL ELJÁRÓK RÉSZÉRŐL SEMMILYEN MÓDON NEM KERÜL KIZÁRÁSRA ÉS KORLÁTOZÁSRA AZ ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÜNK, AMENNYIBEN EZ JOGELLENES LENNE. EZ MAGÁBAN FOGLALJA A MI, ILLETVE MUNKAVÁLLALÓINK, ÜGYNÖKEINK VAGY ALVÁLLALKOZÓINK GONDATLANSÁGA, SÚLYOS GONDATLANSÁG VAGY SZÁNDÉKOS MAGATARTÁS, ILLETVE CSALÁS VAGY CSALÁRD FÉLREVEZETÉS ÁLTAL OKOZOTT HALÁL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ESETÉN FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGET.

  A MI MAXIMÁLIS FELELŐSSÉGÜNK A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL VAGY A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ VAGY AZOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLŐ VALAMENNYI KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS KERESETINDÍTÁSI OKÉRT, AKÁR SZERZŐDÉS, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁS MIATT (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY EGYÉB OKBÓL, NEM HALADHATJA MEG A KÖVETKEZŐ ÖSSZEGEK KÖZÜL A NAGYOBBAT: (A) AZ ÖN ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁÉRT NEKÜNK FIZETETT TELJES ÖSSZEG, HA ALKALMAZANDÓ; ÉS (B) TÍZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI DOLLÁR ($10).

  A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN (IDEÉRTVE EZT A JELEN PONTOT ÉS A JELEN MEGÁLLAPODÁS MÁS PONTJAIT IS) SZEREPLŐ BÁRMELY FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS MIND A TÁRSASÁG MIND PEDIG A TÁRSASÁG RÉSZÉRŐL ELJÁRÓK JAVÁRA TÖRTÉNIK.

  BÁRMELY OLYAN FELTÉTEL, SZAVATOSSÁG VAGY GARANCIA TEKINTETÉBEN, AMELY A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN NEM ZÁRHATÓ KI, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A FELELŐSSÉGÜNK (A MI VÁLASZTÁSUNK SZERINT) A SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÓ RÉSZE KÖLTSÉGEINEK VISSZASZOLGÁLTATÁSÁRA VAGY VISSZATÉRÍTÉSÉRE KORLÁTOZÓDIK.

 14. Harmadik Fél általi követelések. Ha egy harmadik fél bírósági eljárást kezdeményez ellenünk a jelen Megállapodás Ön általi megszegése vagy bármely harmadik fél jogának az Ön általi megsértése eredményeképpen, akkor a vonatkozó jogszabályok által megengedett lehető legteljesebb mértékben Ön felel a Társaság Részéről Eljárókat terhelő valamennyi felelősségért, kárért, döntésért, veszteségért, költségért, kiadásért és kifizetett díjazásért (ideértve az ügyvédi költségeket is).
 15. Megszűnés, megszűntetés. Ön bármikor jogosult a Szolgáltatások használatának megszűntetésére, és ebből kifolyólag a jelen Megállapodás felmondására. Megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük a Szolgáltatások Ön általi használatát, ha Ön nem tartja be a jelen Megállapodást, ha csalásban vagy visszaélésben vesz részt, illetve ha Ön vagy bárki, aki az Ön fiókját használja, bármely módon megtéveszt, félrevezet minket. Amennyiben az adott körülmények között ésszerű, legalább huszonnégy (24) órával korábban értesítjük Önt a felmondással vagy a felfüggesztéssel kapcsolatban, feltéve, ha ésszerűen azt gondoljuk, hogy Ön súlyosan megszegte a jelen Megállapodást, azonnali hatállyal felmondhatjuk vagy felfüggeszthetjük Önt. Bármely felmondás vagy felfüggesztés esetén az Ön a Szolgáltatások használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik. A jelen Megállapodás szerint Önt terhelő kötelezettségek a jelen Megállapodás bármely okból történő lejárta vagy felmondása után is fennmaradnak.
 16. Irányadó jog; Joghatóság. Az alkalmazandó jog eltérő előírása hiányában, a jelen Megállapodásra Magyarország joga az irányadó és azt Magyarország joga szerint kell értelmezni, tekintet nélkül a kollíziós jogi szabályaira, függetlenül az Ön tartózkodási helyétől. Az Ön és a köztünk a Szolgáltatásokból vagy a jelen Megállapodásból eredő vagy azokkal összefüggő, szerződésen, jogellenes károkozáson, törvényen, csaláson, megtévesztésen vagy bármely más jogi elméleten alapuló vita, beleértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket, a belga bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik, és Ön lemond az ilyen bíróságokkal szemben a joghatóság, a helyszín vagy a fórum alkalmatlanságára irányuló kifogásokról. Ez a 16. bekezdés nem fosztja meg Önt az Ön lakóhelye szerinti ország törvényeinek kötelező védelmétől.
 17. Szűrés. Kereskedelmi forgalomban elérhetőek olyan szülői ellenőrző eszközök (például számítógépes hardverek, szoftverek vagy szűrőszolgáltatások), amelyek segíthetnek Önnek abban, hogy korlátozza a kiskorúak számára káros vagy nem megfelelő anyagokhoz való hozzáférést. Az ilyen védelmeket jelenleg szolgáltatókat (amelyeket mi nem részesítünk támogatásban) azonosító információk a https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers weboldalon érhetők el.
 18. Információk vagy Panaszok. Ha kérdése vagy panasza van a Szolgáltatások vonatkozásában, kérjük, szíveskedjen használni a Kapcsolat linket.
 19. Szerzői jogi Jogsértéssel kapcsolatos igények. Ha Ön jóhiszeműen úgy véli, hogy a Szolgáltatásokban elérhető anyagok sértik az Ön szerzői jogait, akkor levélben felveheti velünk a kapcsolatot és kérheti tőlünk, hogy távolítsuk el az ilyen anyagokat, illetve tiltsuk le az ezekhez történő hozzáférést. Kérjük, szíveskedjen pontosan megadni meg az állítólagosan jogsértő anyagok azonosítóját, valamint a helyét. Az értesítéseket a Kapcsolat menüpont alatt található linken keresztül küldheti el számunkra.
 20. Az Előremutató Állítások (Forward-Looking Statements). A Szolgáltatásokban megjelenő olyan kijelentések, amelyek ránk, kapcsolt vállalkozásainkra, illetve a saját vagy a kapcsolt vállalkozásaink vezetőségére vonatkoznak, és amelyek nem minősülnek történelmi tényeknek, Előremutató Állításnak minősülnek.

  Az Előre Tekintő Állítások csak előrejelzések és a valós jövőbeli események lényegesen különbözhetnek bármely Előre Tekintő Állításban foglaltaktól. Különböző külső tényezők és kockázatok befolyásolják a működésünket, piacainkat, termékeinket, szolgáltatásainkat és árainkat. Ezeket a tényezőket és kockázatokat a SEC számára benyújtott aktuális éves jelentésünkben, valamint a SEC számára benyújtott egyéb bejelentéseinkben ismertetjük. Legfrissebb SEC bejelentéseinket a SEC EDGAR rendszerén keresztül érheti el, amely a www.sec.gov címen hozzáférhető, illetve közvetlenül tőlünk ingyenesen beszerezheti ezeket a bejelentéseket. Nem vállalunk semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget annak vonatkozásában, hogy frissítsünk, felülvizsgáljunk vagy kiegészítsünk bármely Előre Tekintő Állítást, vagy a Szolgáltatásokban megjelenő bármely más kijelentést.

 21. Egyéb Fontos Kifejezések. A jelen Megállapodás nem hoz létre, és nem értelmezhető úgy, hogy létrehozna bármilyen partnerséget, közös vállalkozást, munkáltató-munkavállaló, ügynökségi, illetve franchise-t nyújtó-franchise-t igénybe vevő kapcsolatot. A jelen Megállapodás Ön és köztünk jön létre. A 12., 13. és 21. bekezdésben foglaltak kivételével egy más személynek sincsen semmilyen joga arra, hogy a jelen Megállapodás bármely feltételét érvényesítse. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése jogellenesnek, semmisnek vagy bármely okból kikényszeríthetetlennek bizonyul, az adott rendelkezés a jelen Megállapodástól elválaszthatónak minősül, és nem fogja érinteni a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. Ön nem ruházhatja át, nem adhatja át és nem adhatja allicencbe a jelen Megállapodás szerinti jogainak vagy kötelezettségeinek bármelyikét vagy mindegyikét előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Mi korlátozás nélkül átruházhatjuk, átadhatjuk vagy allicencbe adhatjuk a jelen Megállapodás szerinti bármely, vagy valamennyi jogunkat, illetve kötelezettségünket. A jelen Megállapodás szerinti bármely szerződésszegésről vagy mulasztásról való lemondás egyik fél részéről sem minősül lemondásnak bármely korábbi vagy későbbi szerződésszegésről vagy mulasztásról. A jelen dokumentumban szereplő bármely cím, felirat vagy bekezdés csupán a könnyebb áttekinthetőséget hivatott szolgálni, és semmilyen módon nem határozza meg vagy magyarázza el a bekezdéseket vagy rendelkezéseket. Minden egyes számban definiált kifejezésnek ugyanaz a jelentése, amikor többes számban kerül használatra, ahol megfelelő és nincs ettől eltérő rendelkezés. A "beleértve" / „ideértve” kifejezést vagy annak bármely verzióját úgy kell értelmezni a jelen Megállapodásban, mintha a „korlátozás nélkül” kifejezés következne utána. A jelen Megállapodás, ideértve a jelen Megállapodásban foglalt bármely feltételt, az Ön és köztünk létrejött, a jelen Megállapodás tárgyára vonatkozó teljes megállapodást jelenti, és amennyiben nem történt csalás felülír minden és valamennyi korábbi vagy egyidejűleg létrejött, az Ön és köztünk létrejött, az ilyen tárgyra vonatkozó írásbeli vagy szóbeli megállapodást vagy megegyezést. Az Ön számára címzett értesítések (beleértve a jelen Megállapodás módosításairól szóló értesítéseket is) a Szolgáltatásokban való közzététel útján, e-mailben (beleértve minden esetben a linkeket is) vagy postai úton tehetőek meg. Korlátozás nélkül, a jelen Megállapodás nyomtatott változata és az elektronikus formában küldött bármely értesítés ugyanolyan mértékben és feltételek mellett elfogadható a jelen Megállapodáson alapuló vagy azzal kapcsolatos bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, mint más, eredetileg nyomtatott formában keletkezett és vezetett üzleti dokumentum és nyilvántartás. Egyik fél sem tartozik felelősséggel azért, ha valamely kötelezettségének teljesítése olyan okból nem sikerül, amely a felek ellenőrzési körén kívül esik.

© Janssen Pharmaceutica NV 2019,. Minden jog fenntartva.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson