A egészségügyi technológia-értékelés (Health Technology Assessment – HTA) szerepe az innovációhoz való hozzáférésben

A egészségügyi technológia-értékelés (Health Technology Assessment – HTA) szerepe az innovációhoz való hozzáférésben

Az egészségügyi technológia-értékelés terápiákat, eszközöket és beavatkozásokat, (mint pl. gyógyszeres terápiák és műtéti eljárások) orvosi/klinikai, gazdasági és társadalmi szempontokból értékelő eljárások összessége. Az értékelés során kapott eredmények hatással vannak a gyógyszerfinanszírozási politika megalkotásának folyamatára. Más szóval a HTA egy támogató eszköz a finanszírozási döntések meghozatalában.

Tekintettel arra, hogy a gyógyszerfinanszírozási döntések

  • közvetlen hatással vannak a betegekre, orvosokra és kórházakra;
  • kapcsolódnak az egészségügyi ellátás és gyógyszer szakpolitika egyéb területeihez; és
  • nagyban függenek az egészségügy innovációs folyamatától;

Ezért nem lehetséges a HTA innovációs folyamatban betöltött szerepéről beszélni anélkül, hogy a gyógyszerfinanszírozási döntéseket befolyásoló elemeit ne vennénk figyelembe.
A HTA innovációs folyamatban betöltött támogató szerepét az alábbiak jelzik:

  • Egy hatékony HTA folyamat elősegíti a finanszírozási döntések objektív kritériumokon nyugvó meghozatalát, az egyes technológiák/gyógyszerek egymással összemérhetővé válnak;
  • Az árazási és támogatási folyamat során világosan kijelöli az intézményi és szakértői felelősségeket, határidőket;
  • Elősegíti a transzparens döntéshozatalt;
  • Standardizálja, ezáltal hatékonnyá teszi a folyamatot, amely során az árak és ártámogatási kategóriák kialakításra kerülnek.

Emellett befolyással van az egészségügyi rendszer egyéb részeire.
A HTA végigkíséri mindazokat az eszközöket és technikákat, amelyek a gyógyszereket és egészségügyi ellátást/beavatkozásokat eljuttatják a betegekhez. A HTA megközelítés jelentőséggel bír az egészségügyi rendszer valamennyi szintjén, így mozgatórugója az egészségügyi innovációnak.

EM-114065
Lezárási dátum: 2022.11.11.

Kapcsolódó tartalom

Szójegyzék


A egészségügyi technológia-értékelés (Health Technology Assessment – HTA) szerepe az innovációhoz való hozzáférésben


Az egészségügyi technológiaértékelés (HTA) céljai