Szójegyzék

Szójegyzék

Dankó Dávid, PhD
Ügyvezető igazgató, Ideas & Solutions (I&S)

Dr. Molnár Péter Márk, PhD
Kutatásvezető, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Budapest Partner, Ideas & Solutions, Budapest

Az alapellátás az egészségügyi ellátást nyújtó által napi szinten biztosított egészségügyi ellátás. E szolgáltató jellemzően az egészségügyi rendszerben jelen lévő betegek folyamatos ellátása tekintetében az első és legfontosabb kontakt, aki a beteg szempontjából esetlegesen szükségesnek megítélt további szakellátást is koordinálja. A betegek leggyakrabban olyan szakemberektől részesülnek alapellátásban mint az alapellátó orvosok (háziorvos vagy családorvos), illetve ápolók. Az alapellátás számos formában finanszírozható.

 • Részletes szolgáltatási katalógusok: a háziorvos kiszámlázza az egészségügyi finanszírozó szervnek a beteg részére nyújtott szolgáltatási tételeket.
 • Rögzített fizetés módosításokkal: a háziorvos meghatározott összeget kap egy egyénileg beállított időszakra vonatkozóan olyan módosításokkal, amelyek figyelembe veszik a tapasztalatot, a helyet, a népességszámot és egyéb szempontokat.
 • Fejkvóta: a háziorvos a nála regisztrált betegek száma alapján kap díjazást, a tapasztalatra, illetve a helyre vonatkozó egyedi módosításokkal vagy azok nélkül

Teljesítményalapú díjazás: a háziorvos – legalább részben – az ápolás minőségét jellemző teljesítményindikátorok (pl. oltási kvóta, betegpanaszok, speciális programokban való részvétel stb.) alapján kapja a díjazást20

Az állami támogatás és állami finanszírozás egyaránt olyan pénzalapokra utal, amelyet az állami pénztárak használnak gyógyszerek vásárlására illetve azok díjának a beteg számára történő megtérítésére.

Adott betegség (pl. rák) diagnosztizálásától, illetve kezelésének kezdetétől számított időtartam, mindaddig amíg a beteg életben van. Klinikai vizsgálat szempontjából az teljes túlélés mérése az egyik mód annak felmérésére, hogy adott új kezelés mennyire hatásos. Más néven OS.18

Az ártámogatás és segély fogalma az állami illetve magán pénztárak által a betegek számára biztosított azon pénzösszegeket jelenti, amelyek célja a gyógyszerek árainak részbeni vagy teljes mértékben történő fedezése.

Az egészségügyi ellátás egészére és/vagy annak különböző, államilag támogatott elemeire fordított összegek.13

A magánszemélyek, csoportok, országok, illetve magán és állami szervezetek által az egészségügyi ellátásra és/vagy annak különböző elemeire fordított teljes összeg.13

A kifejezést általában arra a rendszerre, illetve programra használják, amely révén a - kormány vagy magánvállalkozás, vagy mindkettő által finanszírozott - egészségügyi ellátás elérhetővé válik a lakosság számára. Tágabb értelemben véve, az egészségügyi ellátó rendszer a következő elemekből áll: (1) magánszemélyek és családok számára kórházakban, klinikákon és hasonló kirendeltségeken, orvosi rendelőkben, illetve az ügyfél otthonában elérhető egészségügyi szolgáltatások; (2) az egészséges környezet fenntartásához szükséges egészségügyi szolgáltatások (mint például víz- és élelmiszer-készlet ellenőrzése, gyógyszerek szabályozása, adott lakosság védelmét szolgáló biztonsági szabályozások); (3) betegségek megelőzésével, felismerésével és kezelésével kapcsolatos oktatási és kutatási tevékenységek; továbbá (4) a rendszer szolgáltatásainak harmadik fél (egészségbiztosítás) általi fedezése.14

A betegalap az egészségügyi ellátásban érdekelt biztosítókra utal. Betegalap állami és magán forrásokból egyaránt finanszírozható.22

Az orvosi szakmában a háziorvos (GP) olyan orvos, aki akut és krónikus betegségeket kezel, a betegeket megelőző ellátásban és egészségügyi tájékoztatásban részesíti. A háziorvosok elsősorban az alapellátásban tevékenykednek. Ők a beteg folyamatos ellátása szempontjából az első és legfontosabb kapcsolattartási pontok az egészségügyi rendszerben.

A járóbeteg-ellátás és a fekvőbeteg-ellátás finanszírozása gyakran a diagnózis alapján rokonított betegségcsoportok („diagnosis-related groups” – DRGs) néven ismert szabványosított tarifákkal történik. E modell nem teszi lehetővé az egészségügyi ellátó számára, hogy külön-külön számolja ki és számlázza az egyes esetek költségét az egészségügyi ellátást finanszírozó szerv felé. A feltételspecifikus beavatkozások ugyanolyan összegű finanszírozás alá eső relatív homogén kategóriák („HBCS kódok”) szerint kerülnek csoportosításra. Minden HBCS kódhoz hozzá van rendelve egy pontszám, amely a költségintenzitást jelzi. Az alaptarifa meg van határozva (és az egészségügyi szolgáltatásoknál jelentkező inflációt követve módosításon is átesett). A beavatkozások a pontszám és az alaptarifa szorzataként kerülnek kifizetésre.9

Egészségügyi eredmény a magánszemély, csoport, illetve lakosság egészségügyi állapotában beállt változás, amely előre eltervezett beavatkozás vagy beavatkozások sorozatának köszönhető - függetlenül attól, hogy a beavatkozás az egészségügyi állapot megváltoztatásának célját szolgálta-e.4

Egészségügyi finanszírozó szerv alatt azon - a betegtől eltérő - entitások értendők, amelyek az egészségügyi szolgáltatásokat finanszírozzák vagy díjukat megtérítik. A legtöbb esetben e kifejezés a biztosítótársaságokra, egyéb harmadik félként eljáró finanszírozó szervekre, illetve egészségügyi tervet támogatókra (munkáltató vagy egyesület) vonatkozik.19

Adott egészségügyi technológia klinikai hatékonyságának és/vagy‐költséghatékonyságának rendszeres értékelése, illetve annak rendszeres értékelése, hogy az egészségügyi technológia milyen hatással van a betegek életére és az egészségügyi ellátó rendszerre. Főbb célja az egészségügyi ellátással foglalkozó szakpolitika-formálók tájékoztatása.

A folyamat azzal kapcsolatban nyújt tanácsot, hogy adott egészségügyi technológia használata szükséges-e. Ha szükségesnek bizonyul, úgy megvizsgálja a legjobb alkalmazási módját és azt, hogy a mely betegek tudnák leginkább az előnyét élvezni. Különböző értékelések léteznek, de legtöbbjük az egészségügyi előnyöket és a technológia alkalmazásának kockázatát vizsgálja. Megvizsgálják ezenkívül a költségeket és minden olyan szélesebb körű hatást, amelyet az adott technológia a lakosságra vagy társadalomra gyakorolhat.4

Adott személy vagy embercsoport egészségügyi állapotának mérése, ahol - az élet hosszúsága tekintetében - az élet minőségét az előnyök tükrözik. Így adott kezelés eredményeképpen nyert egy évnyi aktív, normális élet magasabb értékkel bír, mint egy év alacsonyabb életminőség mellett (ilyen például a komoly fájdalmak elszenvedése vagy a hosszú kórházi tartózkodás). Gyakran annak tekintetében mérik, hogy adott személy milyen mértékben képes a napi életvitelszerű tevékenységek ellátására, illetve azt nézik, hogy mennyire vannak fájdalommentes időszakai és mentálisan mennyire ép.4

Adott időszakra vetítve (általában 1 évre nézve) egy bizonyos betegség új eseteinek száma egy adott embercsoport körében.4

Az a személy, csoport vagy szervezet, amelynek érdekeltsége van adott szervezetben. Az érdekelt felek befolyásolhatják a szervezet tevékenységeit, célkitűzéseit és politikáját. Utóbbiak egyúttal az érdekelt felekre is hatással lehetnek.23

Adott egészségügyi eredmény vagy beavatkozás kívánatosságának illetve értékének mértéke4

Azon betegek ellátása, akik állapota kórházi felvételt igényel és ahol a kórházi tartózkodás meghaladja a 24 órát.

Az egészségügyi technológiaértékelés (HTA) egyik főbb megközelítése: a döntéshozók a technológia költségvetési hatására és költséghatékonyságára koncentrálnak. A gazdasági értékelés két alternatív technológia/terápia stb. (elsősorban monetáris) inputjai és eredményei szisztematikus azonosításának, mérésének és értékelésének folyamata, valamint ezek későbbi összehasonlító elemzése (azon országok, ahol a gazdasági értékelést HTA-megközelítésként alkalmazzák: Egyesült Királyság, Dél-Korea, Thaiföld, Brazília, Törökország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia).8

A generikus gyógyszer ugyanazokat a hatóanyagokat/kulcsfontosságú összetevőket tartalmazza, mint a már nyilvántartásba vett eredeti (originális) gyógyszer. Általában kifejlesztésükkör gondoskodnak arról, hogy a generikus gyógyszerek - adagolási forma, biztonság, erősség, bejuttatási útvonal, minőség és teljesítmény tekintetében - az eredeti gyógyszerrel azonos jellemzőkkel bírjanak.12

A gyógyszerkiadás a vényköteles gyógyszerekkel és a nem vényköteles termékekkel kapcsolatos kiadásokat jelenti. Néhány országban más, nem tartós gyógyászati termékek is idetartoznak. A kórházakban és egyéb egészségügyi ellátási környezetben felhasznált gyógyszerek nem tartoznak ide. A nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árrés és az általános forgalmi adó mértéke is a gyógyszerkiadások végösszegét emeli.17

Ez elsősorban a már finanszírozott technológiák újraértékelését jelenti. Alternatívaképpen pedig a HTA a gyógyszerkönyv felülvizsgálatánál is alkalmazható.

A gyógyszerkönyv-vezetés egy olyan integrált folyamat, amelynek keretében az egészségügyet finanszírozó szervek, orvosok, gyógyszerészek és más egészségügyi szakemberek együtt dolgoznak a klinikailag megalapozott, költséghatékony gyógyszerterápia és pozitív terápiás eredmények előmozdításán. Az egészségügyi ellátás erőforrásainak hatékony felhasználásával minimálisra csökkenthetők az általános gyógyászati költségek, javítható a betegek megfizethetőbb ellátáshoz való hozzáférése, és javul az életszínvonal is.11

A gyógyszerpolitika az egészségügyi szakpolitika egy olyan ága, amely gyógyszereknek az egészségügyi ellátó rendszeren belüli kifejlesztésével, biztosításával és használatával foglalkozik. Magában foglalja a gyógyszereket (innovatívat és generikust egyaránt), a biologikumokat (élő forrásokból származtatott termékek a kémiai vegyületekkel szemben), vakcinákat és természetes egészségügyi termékeket.

Adott lakosság azon aránya, akik bizonyos időkereten (pl. egy éven) belül meghalnak. A rátát általában 1000 főre adják meg. Az arányt gyakran arra használják, hogy adott betegség kimenetelét több országban is összevessék.4

A terápiás beavatkozás hozzáadott pozitív hatása más terápiákkal szemben (pl. az élet meghosszabbítása, fájdalom csökkentése, jobb működés, javuló közérzet)1

Az arányszám azon két eset egészségügyi eredményében megfigyelt különbség hányadosa, amely azt vizsgálja, hogy egy drágább teszt vagy kezelés extra költségei hogyan viszonyulnak egy olcsóbb kezelés vagy a kezelés mellőzésének költségeihez. A gazdasági értékelésnél az ICER értéke kritikus fontosságú tényező az ártámogatási folyamattal kapcsolatos végső döntésben.4

Olyan új gyógyszer, amely a gyógyszerügynökségek által új molekuláris entitásként meghatározott új hatóanyagot tartalmaz. Általában több (8+) évet és komoly pénzügyi befektetést igényel az, hogy egy új molekulából gyógyszer lehessen. Az innovatív gyógyszer hatóanyaga szabadalmi védelem alatt áll, amely országonként változó, de általában 20 év. A szabadalmi időszak érvényességi ideje alatt kizárólag a gyógyszert kifejlesztő cégnek van joga annak gyártására.15

A járóbetegeknek nyújtott orvosi ellátás, ideértve a diagnosztizálást, a vizsgálatot és megfigyelést, a konzultációt, a kezelést, beavatkozást, illetve a rehabilitációs szolgáltatásokat. A járóbeteg-ellátás nem igényel 24 óránál hosszabb kórházi tartózkodást, azonban kiterjedhet korszerű orvosi technológia alkalmazására. Más ismert elnevezése az ambuláns ellátás. Tágabb értelemben véve a vényköteles gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ugyancsak a járóbetegnek nyújtott szolgáltatások körébe tartoznak.

A költségeknek és kiadásoknak a teljes egészségügyi ellátási költségvetés speciális „zsebének” keretein belül tartásáért felelős intézmény/magánszemély. Gyógyszerek esetében például ez jellemzően a gyógyszerészeti keretösszegért felelős vezető. Diagnosztika esetében pedig a diagnosztikára vagy a járóbeteg-ellátásra stb. allokált keretösszegért felelős vezető.

Klinikai vizsgálatok keretében egy olyan esemény vagy eredmény, amely objektíven mérhető annak meghatározására, hogy a tanulmányozott beavatkozás előnyös-e (pl. túlélés, az életminőség javulása, tünetek enyhülése, tumor eltűnése)3

A komparátor olyan gyógyszeripari termék, amellyel az értékelt termék rendeltetésszerűen felcserélhető a klinikai gyakorlatban. A komparátor az új egészségügyi technológiához hasonló klinikai előnnyel bír, és azt annak felmérésére használják, hogy az új egészségügyi technológia bevezetése megfizethető-e és klinikailag megerősítést nyert-e.5

A monetáris input és a kívánt eredmény közötti kapcsolat (mint például az egészségügyi technológia költsége és annak egészségügyi előnyei közötti kapcsolat). Általában kedvező kapcsolat jelzésére használják.7

A költséghatékonyság-elemzést az előre meghatározott célkitűzés elérése, illetve a pénzügyileg nem mérhető kritérium (pl. bizonyos egészségügyi eredmények) teljesítése szempontjából leginkább költséghatékony opció azonosítására használják. Négy fajta költséghatékonyság-elemzés létezik (a különbségek az eredményegység méréséből adódnak).

 • Költség-haszon elemzés (CBA): a költség-haszon elemzés a költségeket és eredményeket egyaránt pénzegységben vizsgálja. Az elemzést így általában nem alkalmazzák egészségügyi technológiák értékelésére
 • Költséghatékonyság-elemzés (CEA): A költségeket pénzegységekben kifejezve méri, míg az egészségügyi előnyök tekintetében természeti egységeket használ (pl. vérnyomás, vércukorszint, illetve betegség-specifikus pontszámok). Az egészségügyi technológiák értékelése esetében ez egy gyakori típusa a költséghatékonyság-elemzésnek.
 • Költséghasznossági elemzés (CUA): E típus esetében az egészségügyi előnyöket az életminőséggel korrigált életévekbe (QUALY) számítják át. Gyakran használják az egészségügyi technológiák értékeléséhez is.

Költségminimalizálás-elemzés (CMA): A CMA kizárólag két technológia költségének összehasonlításával foglalkozik. Olyan egyedi esetekben alkalmazzák, amikor a feltételezések szerint az egészségügyi eredmények vélhetően azonosak. Például akkor, ha egy párhuzamos („head-to-head”) kísérlet két terápia esetében az alá- és fölérendeltség hiányára mutat rá.8

Orvosi értelemben véve a költségvetési hatás nem más, mint az új egészségügyi technológiának az egészségügyi ellátási keretre gyakorolt pénzügyi hatása.2

A költségvetési hatás-elemzést (BIA) annak felmérésére használják, hogy - az adott erőforrások és költségvetési korlátok függvényében - az új egészségügyi technológia bevezetése megfizethető-e. A jelek szerint a BIA-t az egészségügyi technológiaértékelés (HTA) fontos - ha nem nélkülözhetetlen - elemeként fogják számon tartani.2

Adott termék vagy szolgáltatás előállításához nem közvetlenül kapcsolódó költség. A közvetett költség általában kizárólag társadalmi szempontból releváns. Orvosi értelemben véve ez bármilyen olyan termék, szolgáltatás vagy egyéb erőforrás lehet, amelyet adott teszt vagy kezelés lebonyolításához, illetve a mellékhatások, vagy annak más aktuális, illetve később aktuálissá váló aspektusának vizsgálatához felhasználnak. Néhány példa rá: a termelékenység-/jövedelemcsökkenés, a veszteség, a családra/gondozóra nehezedő plusz terhek, betegszabadsággal kapcsolatos kifizetések, korengedményes nyugdíjazással összefüggő költségek.4

A közvetlen költség olyan ár, amely teljes mértékben az egyes termékek, illetve szolgáltatások előállításához társítható. Közvetlen egészségügyi költségek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, diagnosztika, járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátás, egyéb orvosi beavatkozások. Közvetlen, nem egészségügyi költségek: betegszállítás, speciális étrenddel összefüggő költségek, egyéb, nem egészségügyi, de betegspecifikus beavatkozások.10

Megoldatlan igény egy olyan állapot, amelyre nincs megfelelő diagnosztikai, megelőzési illetve engedélyezett kezelési mód.

Nemzeti egészségbiztosítás (NHI) – amelyet kötelező egészségbiztosításnak (SHI) is hívnak – az egészségügyi ellátás költségeivel szemben adott ország lakosságát biztosító, jogilag kötelezővé tett egészségügyi biztosítási rendszer. Adminisztrációját az állami, a magánszektor, vagy azok együttese egyaránt elláthatja. A finanszírozási mechanizmusok az egyes programok és országok szerint mások és mások. A nemzeti, illetve kötelező egészségbiztosítás nem egyenértékű a kormány által irányított vagy finanszírozott egészségügyi ellátással, azonban általában azt valamilyen nemzeti jogszabály hozza létre.

A nettó állami gyógyszerészeti kiadás kiterjed a gyártók, nagykereskedők, illetve gyógyszertárak által esetlegesen fizetendő engedményekhez igazított gyógyszerfelírásokkal kapcsolatos költségekre. A kórházakban és egyéb egészségügyi ellátási környezetben felhasznált gyógyszerek nem tartoznak ide, miként a vény nélkül kapható gyógyszerek sem. Más szóval ez az a pénzösszeg, amelyet a kormány a társadalom számára gyógyszervásárlásra allokálhat.17

Viszonylag alacsony fix összeg vagy százalékos díj, amelynek megfizetésére az egészségbiztosítón keresztül a beteg akkor kötelezett, ha olyan orvosi költségek merülnek fel, amelyet az egészségbiztosító fedez (rutin vizsgálat, sebészeti beavatkozás, gyógyszerfelírás).6

Az egészségügyi technológiaértékelés (HTA) egyik főbb megközelítése az összehasonlító értékelés, amely két vagy több egészségügyi technológia klinikai előnyét veti össze. A döntéshozók általában a hozzáadott klinikai előnyre koncentrálnak, amely a megengedhető ár, illetve finanszírozási megszorítások meghatározása szempontjából elengedhetetlen. A gazdasági megfontolásokat jellemzően árképzési tárgyalások során ismertetik (azon országok, ahol az összehasonlító értékelést HTA-megközelítésként alkalmazzák: Franciaország, Németország, Olaszország, Japán).4

A piacra jutás az a folyamat, amely révén a cég egy gyógyszert piacra visz, hogy az elérhetővé váljon a betegek számára. A hozzáférés azt jelenti, hogy a beteg orvosi ellátásban részesülhet.

Azt mutatja meg, hogy adott betegség vagy állapot milyen gyakori egy adott populáción belül - egy adott időpontban vagy időszakban vizsgálva. (Az előfordulási szám magában foglalja az új és már meglévő eseteket.)4

Az az időtartam adott betegség (pl. rák) kezelése alatt vagy után, amíg a beteg a betegséggel küzd, de állapota nem romlik. Klinikai vizsgálat szempontjából a progressziómentes túlélés mérése az egyik mód annak felmérésére, hogy adott új kezelés mennyire hatásos.21

Szisztematikus értékelés tulajdonképpen két alternatív technológia/terápia stb. inputjának és eredményeinek szisztematikus azonosítása, mérése és értékelése, valamint ezek későbbi összehasonlító elemzése8

A születéskor várható élettartam azt mutatja meg, hogy egy újszülött átlagosan várhatóan hány évig fog élni az éppen aktuális halálozási ráta állandósága mellett. Ha a ráta értékében esés figyelhető meg, akkor a tényleges várható élettartam magasabb lesz az aktuális halálozási ráta mellett kiszámolt várható élettartamnál. A születéskor várható élettartam az egyik leggyakrabban használt egészségügyiállapot-indikátor.16

Az egészségügyi technológiaértékelés (HTA) egyik főbb megközelítése: a döntéshozók a technológia gazdasági és nem gazdasági tényezőire egyaránt koncentrálnak. A gazdasági és a klinikai érték egymástól függetlenül finanszírozásra alkalmasnak minősíthet egy gyógyszert. Ezek a rendszerek jellemzően biztos gazdasági hagyományokra épülnek, ugyanakkor mérlegelik a klinikai, etikai és társadalmi aspektusokat is. Nem tartja ezt azonban mindenki egy önmagában is helyt álló megközelítésnek. Lényegében ez nem más, mint a gazdasági értékelés és az összehasonlító értékelés megközelítéseinek együttese (azon országok, ahol HTA-megközelítésként alkalmazzák a több kritériumon alapuló értékelést: Kanada, Ausztrália, Hollandia, Svédország).

Adott ellátásra illetve kezelésre váró emberek listája, amely a rendelkezésre álló kórházi erőforrásoktól függ. Az egyes kórházi területeken külön-külön lista készül, amely a tervezett szolgáltatások típusa alapján további kategóriákra bomlik (pl. fekvőbeteg, ambuláns beteg, járóbeteg).24

Hivatkozások

 1. The Free Dictionary (Farlex). Elérhető: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/clinical+benefit.
 2. Leelahavarong P., Budget impact analysis. J Med Assoc Thai., 2014. 97(5), 65-71. o.
 3. Ann Single, et al., HTAi consumer and patient glossary - A beginner’s guide to words used in health technology assessment. Health Technology Assessment International, 2009.
 4. WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations, Annex 8 - Guidance on the selection of comparator pharmaceutical products for equivalence assessment of interchangeable multisource (generic) products. Forty-ninth report, 185-189. o.
 5. Merriam-Webster dictionary. Elérhető: https://www.merriam-webster.com/dictionary/co-payment.
 6. Business Dictionary.
 7. Roy Brouwer and Stavros Georgiou, Economic evaluation - Chapter 12. World Health Organization, 2012, 429-459. o.
 8. Health Lawyers (Egészségügyi szakjogászok). Diagnózis alapján rokonított betegségcsoportok (Diagnosis-related group - DRG). Elérhető: https://www.healthlawyers.org/hlresources/Health%20Law%20Wiki/Diagnosis-related%20group%20(DRG).aspx.
 9. Investopedia. Közvetlen költség; Elérhető: http://www.investopedia.com/terms/d/directcost.asp.
 10. Academy of Managed Care Pharmacy. Formulary Management 2009; Available from: http://www.amcp.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=9298.
 11. FDA. Generikus gyógyszerekkel kapcsolatos tényadatok (Generic Drug Facts). Elérhető: https://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/buyingusingmedicinesafely/understandinggenericdrugs/ucm167991.htm.
 12. The Free Dictionary (Farlex). Egészségügyi ellátó rendszer (Health care system). Elérhető: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/health+care+system.
 13. European Medicines Agency, Innovative drug development approaches. 2007 (Final report).
 14. OECD. Születéskor várható élettartam (Life expectancy at birth). Elérhető: https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm.
 15. OECD. Gyógyszerkiadások (Pharmaceutical spending). Elérhető: https://data.oecd.org/healthres/pharmaceutical-spending.htm.
 16. National Cancer Institute Dictionary. Általános túlélés (Overall survival). Elérhető: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=655245.
 17. The Free Dictionary (Farlex). pénztár. Elérhető: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/payer.
 18. Oliver-Baxter J. et al, Primary health care funding models. PHCRIS Research Roundup, 2013(33).
 19. National Cancer Institute. Progressziómentes túlélés (Progression-free survival). Elérhető: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=44782.
 20. PNHP. Egészségügyi ellátó rendszerek - Négy alapmodell (Health Care Systems - Four Basic Models). Elérhető: http://www.pnhp.org/single_payer_resources/health_care_systems_four_basic_models.php.
 21. Dictionary, B. Érdekelt fél (Stakeholder). Elérhető: http://www.businessdictionary.com/definition/stakeholder.html.
 22. The Free Dictionary (Farlex). Várólista (Waiting list). Elérhető: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/waiting+list.

EM-114065
Lezárási dátum: 2022.11.11.

Kapcsolódó tartalom

A egészségügyi technológia-értékelés (Health Technology Assessment – HTA) szerepe az innovációhoz való hozzáférésben


Mi az egészségügyi technológiaértékelés (HTA: Health Technology Assessment)?


Az egészségügyi technológiaértékelés (HTA) céljai